NUOTOLINIAI buhalterių rengimo kursai Jums suteikia galimybę: nuotoliniu būdu įgyti visavertes ir niekuo kursams auditorijoje nenusileidžiančias žinias, konsultuotis su dėstytojais – praktikais ir jų pagalba spręsti realias buhalterines situacijas.

  Baigę kursus gausite baigimo pažymėjimą.

Galimi du nuotolinio mokymosi būdai:

Pirmas būdas mokymosi tiesiogiai internetu.

Mokykitės tiesiogiai internete virtualioje klasėje su internetine kamera per „Zoom“ programą. Savo kompiuterio ekrane tiesiogiai matysite ir girdėsite kursų dėstytojų vedamas paskaitas, o taip pat galėsite jiems užduoti rūpimus
klausimus. Mokymasis vyksta nustatytomis ir iš anksto paskelbtomis dienomis bei valandomis, kai visi besimokantieji per „Zoom“ programą tuo pačiu metu susijungia į virtualią klasę su dėstytoju. Besimokantieji gauna ir visą itin gausią reikalingą mokymuisi medžiagą popieriniame formate (ją kurjeris pristato nurodytu adresu).

Kursų grupė planuojama nuo nuo 2024 m vasario 29 d. (vakarinės paskaitos). Kursų pradžia nuo 17 val.


Mokymosi trukmė – apie 2,5 mėnesio.

Tokių kursų kaina:

Fiziniams asmenims – 1150 € 950 

Juridiniams asmenims – 1250 €  1050 €

Akcija galioja iki vasario 29 d.

Registracija vyksta telefonais: (8-5) 210 12 59, 8 612 667 62 ir el.paštu [email protected]t

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento. 

Antras būdas mokymosi naudojantis paskaitų įrašais.

Gaunate prieigą prie visų kursų paskaitų vaizdo įrašų (jie pateikiami internete). Mokinatės savo pasirinktoje vietoje, savo pasirinktu laiku bei tempu iš gautų įrašų. Besimokantieji gauna ir visą itin gausią reikalingą mokymuisi medžiagą popieriniame formate  (ją kurjeris pristato nurodytu adresu).

Mokymosi trukmė  (priklauso nuo pasirinkto tempo, tačiau rekomenduojamas laikotarpis – 3 – 4 mėn.

Tokių kursų kaina:

Fiziniams asmenims – 890 € 690 

Juridiniams asmenims – 990 €  790 €

Akcija galioja iki vasario 29 d.

Registracija vyksta telefonais: (8-5) 210 12 59, 8 612 667 62 ir el.paštu [email protected] 

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.


Kursų programa (identiška auditorijoje vedamiems kursams).

I DALIS. BUHALTERINĖ APSKAITA

    Šioje kursų dalyje nagrinėjamas visų pagrindinių įmonės apskaitos barų vedimas, supažindinama su įmonėje pildomais apskaitos dokumentais, registrais bei buhalterinėmis sąskaitomis, išmokoma su jomis dirbti. Išaiškinama kaip nustatyti įmonėje atliekamų ūkinių operacijų įtaką jos finansinei būklei ir apskaičiuoti veiklos rezultatus. Išmokoma parengti įmonės finansinę atskaitomybę.

II DALIS. MOKESČIAI

    Šioje kursų dalyje išaiškinami pagrindiniai įmonių mokami mokesčiai (pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčiai, socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos), jų deklaravimo bei sumokėjimo tvarka. Nagrinėjamos praktinės mokesčių apskaičiavimo situacijos.

III DALIS. PRAKTINĖ BUHALTERIJA

   Pirmoje ir antroje kursų dalyse įgytos žinios taikomos praktiškai. Klausytojai įdarbinami menamoje įmonėje. Tai specialus kursas, padedantis tapti tikru buhalteriu ir įgyti praktinio darbo įgūdžių. Šio kurso metu klausytojai mokomi imituojant realios įmonės buhalterijos darbą: surašomi ir gaunami tikri pirminiai dokumentai, jie registruojami tikruose apskaitos registruose, sudaroma įmonės finansinė atskaitomybė, apskaičiuojami mokėtini mokesčiai ir atliekamos kitos buhalterinės procedūros.

„Praktinė buhalterija“ – tai tikra įmonės buhalterija, kuriai vadovauja vyriausiasis buhalteris – aukštos kvalifikacijos dėstytojas, turintis didelę praktinio darbo patirtį. Sprendžiamas ištisinis praktinis uždavinys sutartinės įmonės pavyzdžiu.